Facebook

Få suksess med influencer marketing i det offentlige

Ikke kategoriseret

Influencer marketing er en bransje i vekst, og mange bruker det i kommersielle sammenhenger for å kommunisere sine bestemte budskaper til spesifikke målgrupper. Men visste du at offentlige etater og organisasjoner også kan bruke det med fordel i for eksempel en opplysningskampanje?

Influencer marketing handler ikke bare om å skape eller øke salg, men kan også brukes av offentlige etater som ønsker å formidle alvorlige budskaper til deres målgruppe. Vi har derfor snakket med Team Lead – Influencer Marketing, Louise Levi Verge fra Represented by Bloggers Delight. Hun har gitt oss innsikt i hvordan du kan anvende influencer marketing i det offentlige.
Louise Levi Verge har en master i medievitenskap fra 2017. Hun har vært ansatt i Represented by Bloggers Delight de siste fem årene som Senior Influencer Marketing Advisor og sitter i dag med rollen som Team Lead – Influencer Marketing. Her spesialiserer hun seg med å rådgive forskjellige brands og selskaper i influencer marketing.

Utover dette jobber hun også med kampanjer innenfor det offentlige i samarbeid med eksempelvis kommuner. 

 

Hvorfor bruke influencer marketing?

Influensere er gode til å vekke oppmerksomhet hos deres målgruppe takket være følgernes tillit. Profilene oppfattes som troverdige og til å stole på. Derfor kan influencer marketing være et godt verktøy for nå ut til din målgruppe – også når du som offentlig instans skal formidle et budskap.

Mange unge ser på influenserne og deres kanaler som et slags nyhetsmedie. Det er nemlig her de får mye av deres kunnskap om verden, forteller Louise Levi Verge. Influencer marketing kan derfor være relevant å bruke hvis du står i en situasjon hvor du gjerne vil kommunisere et budskap i øyehøyde med mottakeren, eller til en yngre målgruppe.

Opplysningskampanjer med influensere

Influencer marketing kan brukes i mange forskjellige kampanjer. Det kan for eksempel brukes for å skape brand awareness eller for å øke salg, men det kan også være et verdifullt verktøy for å formidle viktige budskap og skape troverdighet.

Represented har arbeidet med forskjellige opplysningskampanjer. De har for eksempel utviklet en kampanje for det danske helsetilsynet som skulle oppfordre en yngre målgruppe til å slutte med røyking. I forbindelse med dette forteller Louise hvorfor influencer marketing er et effektivt redskap i en opplysningskampanje som denne.

– Det er en god måte for å opplyse forskjellige forbrukere om emner på en personlig måte, hvor man ofte føler at mer tradisjonelle medier retter pekefinger, utdyper Louise Levi Verge.

Influencer marketing er et godt sted å starte hvis du ønsker å formidle et viktig budskap med en personlig historie sier Louise Levi Verge. Når influensere formidler et budskap kan de hjelpe med å rette oppmerksomhet mot et emne på en autentisk og mer jordnær måte takket være deres relasjoner med følgerne.

Valg av influenser

Men hva skal du være særlig oppmerksom på når du utvikler en opplysningskampanje i samarbeid med en influenser? Her fremhever Louise Levi Verge at det er viktig å finne en profil som matcher virksomheten og motsatt.

– Når du i offentlig sektor skal formidle et budskap med en influenser er det viktig å velge en profil som når ut til den ønskede målgruppen. Det er derfor relevant å se om influenseren har noe på hjertet som relaterer seg til budskapet som skal kommuniseres, forteller Louise Levi Verge.

Det er dermed viktig å finne den riktige influenseren til ditt budskap. Hvis influenseren har en særlig relasjon til emnet som kommuniseres vil det også skape større troverdighet og appellere til din målgruppe.

Visste du at vi har mange influensere i Vocast sin database?

Du finner influensere på våre kuraterte lister som samler pressekontakter etter bestemte emner – og du kan også alltid søke dem frem selv i kontaktdatabasen.

Gi plass til kreativitet

Influenserne sin autensitet på sosiale medier skaper mer troverdighet. Derfor er det viktig å la influenseren velge hvordan budskapet skal formidles.

– Man må tørre å slippe taket og gi ansvaret videre til influenserne. I siste ende er det influenserne sine egne ord som skal ut, sier Louise Levi Verge.

Når influenseren formidler budskapet med sine egne ord blir det mer direkte og personlig. Budskapet skinner derfor mer klart gjennom for følgerne, og er lettere å relatere til. La influenserne være selvstendige og gi dem ansvaret, selvom det kan være utfordrende og grenseoverskridende når du vil sikre deg at alle opplysninger blir formidlet korrekt.

Louise Levi Verge poengterer likevel at at du fortsatt kan gjøre det klart og tydelig hvilken retning du vil ha på samarbeidet og hva hovedbudskapet er. Det sikrer at avsenderen fortsatt har stor innflytelse på kommunikasjonsarbeidet. I følge Louise Levi Verge kan du alltid kreve å se innholdet innen utgivelsen for å sikre at influenseren ikke sier noe som er feil.

Du kan derfor bruke influencer marketing med fordel for å formidle et alvorlig budskap i en opplysningskmapanje. Det kan både være enklere og en mer effektiv måte å nå bestemte målgrupper. Influenserne kan nemlig hjelpe deg med å skape troverdighet og deres autensitet kan bidra til at du kan kommunisere på en helt ny måte.

Tre ting du skal tenke på før du starter med influencer marketing i offentlig sektor

1) Start med å vurdere om du skal bruke influencer marketing i din kommunikasjon
Det kan hjelpe deg med å formidle budskaper gjennom en personlig historie som gjør budskapet ditt mer autentisk.
2) Sørg for at det er en god match mellom influenser og organisasjon
Det kan for eksempel være en fordel hvis influenseren har noe på hjertet som relaterer seg til budskapet som skal kommuniseres.
3) Gi influenseren frihet til å sette rammene for formidlingen av budskapet
På denne måten blir budskapet mer personlig og lettere for følgerne å relatere til. Men husk at du fortsatt kan se gjennom innholdet før publisering for å forsikre deg om at det blir kommunisert korrekt.

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER

Get free knowledge on how to optimize your B2B marketing & new product releases.

Mie Yuze Nordbæk Rasmussen har vært News Media Researcher i VOCAST siden mars 2022. Hun studerer master i kommunikasjon på Aalborg Universitet i København, og har en har en bachelor i psykologi og kommunikasjon fra Roskilde Universitet. Hennes primære interesseområder er strategisk kommunikasjon, influencer marketing og det utviklende medielandskapet.

 

Artikkelen er oversatt av vår norske researcher Anna Maud T. Hersvik.

 

RELATED POSTS

Mastering TikTok: Thrive in the Era of Personalized Marketing

Mastering TikTok: Thrive in the Era of Personalized Marketing

In the changing world of digital marketing, TikTok has emerged as a powerful force for brands to authentically engage with their audiences. TikTok is a rapidly growing social media platform that allows users to create and share short, engaging videos with a global...

Podcastmediets udvikling samt brugen af podcast i kommunikation 

Podcastmediets udvikling samt brugen af podcast i kommunikation 

​Podcast er ikke et nyt fænonem, men har over de sidste fem til ti år haft en markant stigning i både interesse og i antallet af aktive podcasts. Tendensen er klar i Danmark såvel som internationalt. Vi har i VOCAST derfor valgt at sætte fokus på podcastmediet, og har...

Finland: How to conquer the lifestyle market

Finland: How to conquer the lifestyle market

Welcome to the land of Moomins and saunas, where nature, design, and happiness reign supreme. Helsinki, the capital, is home to art and design. The city's aesthetic pride is evident in every corner, from the architecture to the fashion. With a host of artists,...